Logo Confraria
La Veu de la Patrona
NÚMERO 1
EDITORIAL

· SACRA PROCESSÓ EXITOSA

Presentem el número primer de La Veu de la Patrona amb l'orgull de qui se sap en el recte camí. Tot just encara assaborint la joia de la gran acceptció de la Sacra Processó de Culte a Santa Tecla, que ha tingut un èxit memorable, els membres de la Confraria de Santa Tecla ja inverteixen el temps en maquinar altres plataformes d'exaltació i d'enaltiment dels prodigis de nostra Patrona, que són cada dia més extraordinaris.
El butlletí primer continua amb l'exitosa sèrie que ens ha de portar moments de glòria eterna: els Seglars Il·lustres del Confrare :/\/\teu. L'esmentat confrare apologeta gaudeix, com ja sabeu, d'una Beca Bullarium d'estudi i perfeccionament per a l'execució del Vademecum Teclanum, una obra ingent que vol retre públic homenatge a aquelles persones que, des d'un passat recent fins avui en dia, han contribuït a conformar d'alguna manera el caràcter dels confrares i demés seguidors de nostra devotíssima i ferventíssima Santa.
Constat queda:

SEGLARS IL·LUSTRES:  TRISAGI EN FAVOR DE MORAL.ES, EL DEL CUARTELILLONÚMEROS ANTERIORS:

La Veu de la Patrona, núm. 0
Seglar Il·lustre: Tico Medina


LA VEU DE LA PATRONA
Publicació Electrònica Independent

Internet: L'estàs visitant
Correu Electrònic: capella@santatecla.org
Edita: Edicions de la Capella, SCCL.
Director: Sagristà Xavi Pastó
Redacció:Confrare :/\/\teu, abat Samuel Rocallaura, confrare Pere Aritzeta, prelat Gregori Pedralba, confrare Lluís Guiu, devot J. A. Cuatrecases<, Confrare Josep Patau.
Traducció del llatí: Pare Menelau Torres.
Publicitat: Diaca Gabriel Vallabriga.

La Veu de la Patrona no es fa responsable que les informacions publicades pels seus col·laboradors o pel consell redactor satisfacin les necessitats
místiques del lector.


CONFRARIA